"New coin" — Słownik kolokacji angielskich

New coin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nowa moneta
  1. new przymiotnik + coin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new coin had to fit in the current series.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo