"early authority" — Słownik kolokacji angielskich

early authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna władza
  1. early przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most of the early authorities on contract bridge began with auction and then converted to the new game.

    Podobne kolokacje: