"dryft alleli" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dryft alleli" po polsku — Słownik angielsko-polski

"dryft alleli" — Słownik kolokacji angielskich

genetic drift kolokacja
  1. genetic przymiotnik + drift rzeczownik = dryf genetyczny, dryft alleli, zjawisko Wrighta
    Silna kolokacja

    This could happen by genetic drift if the population is small enough.

    Podobne kolokacje: