"dryf genetyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dryf genetyczny" po polsku

"dryf genetyczny" — Słownik kolokacji angielskich

genetic drift kolokacja
  1. genetic przymiotnik + drift rzeczownik = dryf genetyczny, dryft alleli, zjawisko Wrighta
    Silna kolokacja

    This could happen by genetic drift if the population is small enough.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo