"drop the bag" — Słownik kolokacji angielskich

drop the bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podrzuć torbę
  1. drop czasownik + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He dropped the bag and started running toward the boy.

    Podobne kolokacje:

podobne do "drop the bag" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drop the bag" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik