"drop several tons" — Słownik kolokacji angielskich

drop several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upuść kilka ton
  1. drop czasownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the operation, 47 aircraft dropped 10 tons of bombs on the command center.

    Podobne kolokacje: