"drinking tube" — Słownik kolokacji angielskich

drinking tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura dotycząca spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was made of elasticized plastic film with a drinking tube attached.

    Podobne kolokacje: