"drinking partner" — Słownik kolokacji angielskich

drinking partner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): partner dotyczący spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + partner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I take it you are his drinking partners.

powered by  eTutor logo