"drinking mate" — Słownik kolokacji angielskich

drinking mate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolega dotyczący spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + mate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Equal drinking mates.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo