ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw tightly" — Słownik kolokacji angielskich

draw tightly kolokacja
Popularniejsza odmiana: tightly drawn
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysuj mocno
  1. draw czasownik + tightly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    His face was tightly drawn; he did not look well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo