"dramatically different" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dramatycznie inny
  1. dramatically przysłówek + different przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Once here, the children have been treated in dramatically different fashion.

powered by  eTutor logo