"drain one's blood" — Słownik kolokacji angielskich

drain one's blood kolokacja
Popularniejsza odmiana: drain the blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpływ czyjś krew
  1. drain czasownik + blood rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Can you think of no way someone could drain the blood?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo