"drain the blood" — Słownik kolokacji angielskich

drain the blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osusz krew
  1. drain czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The doctor doesn't need to drain all your blood to figure out if there is something going on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo