Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"doliczony czas" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doliczony czas" po polsku

doliczony czas

obrazek do "extra time" po polsku extra time?
rzeczownik
  1. extra time BrE , overtime AmE * , added time

"doliczony czas" — Słownik kolokacji angielskich

extra time kolokacja
  1. extra przymiotnik + time rzeczownik = dogrywka, doliczony czas, dodatkowy czas
    Bardzo silna kolokacja

    And what exactly is the group going to do with the extra time?

    Podobne kolokacje: