dogrywka, doliczony czas, dodatkowy czas

extra time, overtime, added time

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

I need a little extra time to take care of business. = Potrzebuję trochę dodatkowego czasu, żeby zająć się interesami.