"distinct wave" — Słownik kolokacji angielskich

distinct wave kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna fala
  1. distinct przymiotnik + wave rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The migration took place in four distinct waves, beginning in the late 19th century and continuing to the present day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo