"wave" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wave rzeczownik

rzeczownik + wave
Kolokacji: 91
shock wave • heat wave • radio wave • ocean wave • crime wave • brain wave • sound wave • wave of one's hand • sine wave • ...
wave + rzeczownik
Kolokacji: 58
Wave Hill • Wave Festival • wave action • wave function • wave band • wave pattern • ...
wave + czasownik
Kolokacji: 170
wave sweeps • wave breaks • wave hits • wave washes • wave crashes • wave rolls • wave comes • wave begins • wave moves • ...
czasownik + wave
Kolokacji: 44
make waves • create waves • produce waves • generate waves • send shock waves • break waves • ride a wave • use radio waves • ...
przymiotnik + wave
Kolokacji: 224
new wave • tidal wave • electromagnetic wave • big wave • huge wave • tropical wave • recent wave • light wave • large wave • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. new wave = nowa fala new wave
2. tidal wave = fala pływowa, fala pływu tidal wave
3. large wave = duża fala large wave
5. big wave = wielka fala big wave
6. huge wave = olbrzymia fala huge wave
7. tropical wave = fala wschodnia tropical wave
8. recent wave = niedawna fala recent wave
9. light wave = fala świetlna light wave
11. small wave = mała fala small wave
14. divine wave = święta fala divine wave
16. current wave = obecna fala current wave
17. late wave = nocna fala late wave
18. fresh wave = chłodna fala fresh wave
19. sudden wave = nagła fala sudden wave
20. seismic wave = fala sejsmiczna seismic wave
21. long wave = fale długie long wave
22. strong wave = silna fala strong wave
23. massive wave = ogromna fala massive wave
24. gentle wave = łagodna fala gentle wave
25. short wave = krótka fala radiowa short wave
26. giant wave = olbrzymia fala giant wave
28. initial wave = fala pierwszej litery initial wave
29. black wave = czarna fala black wave
30. cold wave = oziębienie cold wave
31. dark wave = ciemna fala dark wave
32. powerful wave = silna fala powerful wave
33. final wave = ostatnia fala final wave
34. early wave = wczesna fala early wave
35. slow wave = rozwlekła fala slow wave
36. dismissive wave = lekceważące machnięcie (np. ręką) dismissive wave
37. major wave = ważna fala major wave
38. incoming wave = nadchodząca fala incoming wave
39. blue wave = niebieska fala blue wave
40. enormous wave = ogromna fala enormous wave
przyimek + wave
Kolokacji: 22
after wave • by waves • in waves • of waves • between waves • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.