BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"discuss one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskutować czyjś udział
  1. discuss czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He declined to discuss his monthlong participation in a drug rehabilitation program last November.

powered by  eTutor logo