"direct use" — Słownik kolokacji angielskich

direct use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednie użycie
  1. direct przymiotnik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The legal authorities have direct use of the judicial police.

    Podobne kolokacje: