ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic wrangling" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna kłótnia
  1. diplomatic przymiotnik + wrangling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Military conflict between France and Austria was effectively ended, although a few more months of diplomatic wrangling were required to make the result official.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo