"diplomatic troubleshooter" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny rozjemca
  1. diplomatic przymiotnik + troubleshooter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    J. M. Dillard's novel 'The Lost Years' describes Kirk's promotion to rear admiral and unfulfilling duties as a diplomatic troubleshooter after the 'Enterprise's five-year mission.