ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic row" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic row kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny rząd
  1. diplomatic przymiotnik + row rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This led to a diplomatic row between the two countries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo