PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic record" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny zapis
  1. diplomatic przymiotnik + record rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, his diplomatic record is mainly one of failure.