"diplomatic push" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic push kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne pchnięcie
  1. diplomatic przymiotnik + push rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It took a furious diplomatic push by the United States to change his mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo