PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic problem" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic problem kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny problem
  1. diplomatic przymiotnik + problem rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "I was beginning to think that all our diplomatic problems would be dumped in my lap."

powered by  eTutor logo