"diplomatic overture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna uwertura
  1. diplomatic przymiotnik + overture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Russia's diplomatic overtures also appear to reflect a struggle over the direction the country will take.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo