ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic option" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic option kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna opcja
  1. diplomatic przymiotnik + option rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But I have to say the diplomatic option looks very, very difficult.

powered by  eTutor logo