"diplomatic office" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic office kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne stanowisko
  1. diplomatic przymiotnik + office rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At any given time, several diplomatic offices are having financial difficulties.