PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic nicety" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic nicety kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna subtelność
  1. diplomatic przymiotnik + nicety rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But it was not like they had to follow diplomatic niceties here.