"diplomatic intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna interwencja
  1. diplomatic przymiotnik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But military or even aggressive diplomatic intervention is the wrong response.