"diplomatic emissary" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny wysłannik
  1. diplomatic przymiotnik + emissary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the center of this activity, according to the report, was Tariq Aziz, the former deputy prime minister who was Mr. Hussein's chief diplomatic emissary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo