ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic debacle" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic debacle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczne fiasko
  1. diplomatic przymiotnik + debacle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But even Russian newspapers, which viewed last weekend's operation in Kosovo as a diplomatic and public-relations debacle, called it "dashing" and lightning-fast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo