PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic coup" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic coup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny zamach stanu
  1. diplomatic przymiotnik + coup rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She's just scored a diplomatic coup of the highest order.