PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic complication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny problem
  1. diplomatic przymiotnik + complication rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But where it will lead, beyond a thicket of diplomatic and political complications, is impossible to predict.

powered by  eTutor logo