Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"diplomatic ally" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic ally kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny sojusznik
  1. diplomatic przymiotnik + ally rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Globally, Taiwan has twenty diplomatic allies and it struggles to gain recognition.