"diplomatic advisor" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic advisor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny doradca
  1. diplomatic przymiotnik + advisor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I would appreciate it, Captain Picard, if the Federation were to send diplomatic advisors to help us organize a transition to a different form of government, where all power no longer rests in one man's hands.

    Podobne kolokacje: