"diplomatic adviser" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic adviser kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny doradca
  1. diplomatic przymiotnik + adviser rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The U.S. president sent a mission to Beijing headed by his closest diplomatic and military advisers.