"different book" — Słownik kolokacji angielskich

different book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inna książka
  1. different przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then they were asked to rate 20 different books "Bad!"

    Podobne kolokacje: