"different accent" — Słownik kolokacji angielskich

different accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny akcent
  1. different przymiotnik + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A different accent, perhaps, or maybe a new kind of military slang.

    Podobne kolokacje: