"develop the time" — Słownik kolokacji angielskich

develop the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiń czas
  1. develop czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Once it used to be just child psychology but we now know that we develop all the time from womb to tomb.

    Podobne kolokacje: