"determine the way" — Słownik kolokacji angielskich

determine the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustal drogę
  1. determine czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The person will assess your situation and determine the best way to help you.

    Podobne kolokacje:

podobne do "determine the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "determine the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne