"determine the team" — Słownik kolokacji angielskich

determine the team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustal zespół
  1. determine czasownik + team rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Games two and three were not really necessary to determine the better team.

    Podobne kolokacje: