BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"despite the time" — Słownik kolokacji angielskich

despite the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomimo czasu
  1. despite przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was certainly a house party, despite the time of year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo