"desperate time" — Słownik kolokacji angielskich

desperate time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozpaczony czas
  1. desperate przymiotnik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    Trying to do it in desperate times under fire won't lead to something that can hold.

    Podobne kolokacje: