"desirable place" — Słownik kolokacji angielskich

desirable place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upragnione miejsce
  1. desirable przymiotnik + place rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The lower screen, however, is the least desirable place to be.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo