"deliver drinks" — Słownik kolokacji angielskich

deliver drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz napoje
  1. deliver czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Smiling hostesses led us to our table, delivered drinks and menus but were rarely seen after they took our order.

    Podobne kolokacje: