ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deeply drawn" — Słownik kolokacji angielskich

deeply drawn kolokacja
Popularniejsza odmiana: draw deeply
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głęboko narysowany
  1. draw czasownik + deeply przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Before the working was complete, he drew deeply on the young priest, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo