BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"czerpać natchnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czerpać natchnienie" po polsku

czerpać natchnienie

czasownik
 1. draw inspiration , get inspiration , derive inspiration
  • czerpać natchnienie, czerpać inspirację
   Creative people draw inspiration from within themselves. (Kreatywni ludzie czerpią inspiracje ze swojego wnętrza.)

"czerpać natchnienie" — Słownik kolokacji angielskich

draw inspiration kolokacja
 1. draw czasownik + inspiration rzeczownik = czerpać natchnienie, czerpać inspirację
  Bardzo silna kolokacja

  We can draw inspiration from some of our success stories.

get inspiration kolokacja
 1. get czasownik + inspiration rzeczownik = czerpać natchnienie, czerpać inspirację
  Silna kolokacja

  These teachers know they need to get inspiration in order to keep giving it.

  Podobne kolokacje:
derive inspiration kolokacja
 1. derive czasownik + inspiration rzeczownik = czerpać natchnienie, czerpać inspirację
  Zwykła kolokacja

  He also was a producer and many movies derived inspiration from his novels.

powered by  eTutor logo