ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"draw inspiration" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw inspiration" po angielsku — Słownik polsko-angielski

draw inspiration
get inspiration

czasownik
  1. czerpać natchnienie, czerpać inspiracje
    Creative people draw inspiration from within themselves. (Kreatywni ludzie czerpią inspiracje ze swojego wnętrza.)

"draw inspiration" — Słownik kolokacji angielskich

draw inspiration kolokacja
  1. draw czasownik + inspiration rzeczownik = czerpać natchnienie, czerpać inspiracje
    Bardzo silna kolokacja

    We can draw inspiration from some of our success stories.