"current tenant" — Słownik kolokacji angielskich

current tenant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny dzierżawca
  1. current przymiotnik + tenant rzeczownik
    Silna kolokacja

    And the work is being done while the current tenants are still living there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo